Köpvillkor, Integritets- & Cookiepolicy


Köpvillkor

Alla beställningar med artiklar som finns på lager, får vi vanligtvis iväg samma dag (vardag) om beställningar kommer in senast 12.00. Vi försöker alltid få iväg ditt paket så fort som möjligt. 14 dagars returpolicy (rätten att returnera varor 14 dagar efter mottagandet av leverans).

Normala Fraktvillkor Sverige
När ditt paket är skickat får du automatiskt ett mail att beställningen är skickad. Har du mot förmodan inte fått ditt paket inom 3 arbetsdagar, vänligen hör av dig så hjälper vi till. Maila till info@pegmate.se

Återtagandeförbehåll
Samtliga varor som levererats via Pegmate.se/Pegmate.eu äger
rätten att återta produkten tills full betalning erhållits för varorna.

Kontaktinfo
Snabbast kontakt med oss får du om du skickar ett e-mail till: info@pegmate.se

Det går också att ringa oss på +46 (0) 70 – 38 38 422. Om vi inte har möjlighet att ta ditt samtal, vänligen skicka ett mail med dina uppgifter så ringer vi upp så fort vi har möjlighet. Snabbast svar får du alltid om du kontaktar oss via e-post.

Om oss
Pegmate.se/Pegmate.eu ägs av ElionHR med F-skattsedel och organisationsnummer 559328-4432.

Tillämplighet
Pegmates köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via pegmate.se eller pegmate.eu. Det går även bra att skicka e-post till oss på info@pegmate.se eller ringa till oss på +46 (0) 70 – 38 38 422.

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. För ej uthämtade paket faktureras kunden Pegmates faktiska utlägg för frakt.

Om ni väljer att själv returnera er leverans så måste det göras som företagspaket till:

Pegmate
Karlshamnsvägen 31
375 33 Mörrum

E-post: info@pegmate.se

Priser
Alla priser som anges på våra sidor är inkl.moms och bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats.
Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Betalningsalternativ:

I Pegmate’s webshop erbjuds olika betalsätt genom Klarna såsom kort- eller SWISH-betalning, betalning via faktura eller bankkonto m.m.
Mer information om betalningsalternativ återfinns på Klarnas hemsida.

Leveranstider
Vi reserverar oss för eventuella felaktiga lageruppgifter, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Självklart efter överenskommelse först med dig som kund!

Önskar du som kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Köparens ansvar
Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. För utlandsleverans, vänligen kontakta oss först på info@pegmate.se för exakt fraktpris och tillvägagångssätt.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Varan skall vara i obrukat skick och i oskadat orginalemballage. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas väl emballerad enligt våra rekommendationer – I det fall varan går sönder när den returneras till Pegmate, står köparen ansvaret.

Om varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel som anmärks på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Support
Det går alltid bra att maila till info@pegmate.se om du har någon fråga! För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information ex orderbekräftelser och kvitton vid köp. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Integritetspolicy & Cookies

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Pegmate.se och Pegmate.eu med orgnr: 559328-4432, Karlshamnsvägen 31, 375 33 Mörrum med e-mailadress info@pegmate.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Denna policy gäller fr o m 2022-12-20.

1.1 Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter då Pegmate.se tillhandahåller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt mellan dig och Pegmate.se, såsom besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto på Pegmate.se’s webbplats (”Kontoinnehavare”) och vid utskick av nyhetsbrev, kundomdömen och annan marknadsföring via e-post och post.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig
Pegmate är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

2.2 Pegmate samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Pegmates webbplats, använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar, eller när du på annat sätt har kontakt med Pegmate.se. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå köpeavtal med Pegmate och för att vi ska kunna leverera dina varor.

2.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Pegmate in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av konto på vår webbplats. Vi samlar också in uppgifter om din inköpshistorik under tiden du är Kontoinnehavare. Pegmate behandlar även uppgifter som du från tid till annan ger oss tillgång till för genom ditt konto på vår webbplats. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

2.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter:
Vilka personuppgifter behandlar vi?

2.5 För dig som är kund hos Pegmate
De personuppgifter Pegmate samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra supporttjänster är:
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Kundnummer
Personnummer
Order/fakturanummer
Köpta artiklar (orderrader)
Betalningsuppgifter
IP-adress och information om din användning av vår webbplats

2.6 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter Pegmate samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Personnummer
Order/fakturanummer
Betalningsuppgifter
Kontoinformation för inloggning
IP-adress och information om din användning av Baristashopens webbplats
Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)

2.7 För dig som är kund till Pegmate
Pegmate behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och fakturering.
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
Ge dig relevant information
Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
Möjliggöra kommunikation via post och e-post
Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post och e-post
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

3. För dig som är kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar Pegmate personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
Administrera kontoinnehavet, t ex ge dig möjlighet att sätta ett nytt lösenord
Ge dig möjlighet att se din köphistorik
Ge dig möjlighet att ha förifyllda uppgifter
Ge dig möjlighet att hantera flera adresser
De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Pegmate baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i det här avsnittet.

4 Avtal
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig som kund när du lägger din beställning. För att bl a betalning och leverans av varorna du köper på vår webbplats ska fungera behöver vi behandla uppgifter om dig.

4.1 Samtycke
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Detta görs på grunden av samtycke, dvs att du genom att du skapar ett konto på vår webbplats och skriver in uppgifter om dig själv godkänner att uppgifterna finns där och används vid t ex köp som förifyllda namn- och adressuppgifter.

4.2 Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka nyhetsbrev, kundomdömen och andra erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Baristashopen behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

4.3 Rättslig förpliktelse
I vissa fall kan Pegmate ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

5 Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

5.1 Pegmate sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto hos Pegmate.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Pegmate kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av betal- och frakttjänster.

6.1 Tredje part som Pegmate lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Pegmates avtal med dig som kund. Hit hör leverantörer av betal- och frakttjänster. Om du ansöker om en kredit vid ditt köp kan dina uppgifter också komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

6.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Pegmate om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Pegmates rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

7 Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Pegmate har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

8 Dina rättigheter
8.1 Pegmate ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 Pegmate kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

8.3 Du har rätt att begära
Tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om de inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter.
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
Begränsning av behandling.
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

8.4 Pegmate kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

8.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
8.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

8.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@pegmate.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8.8 Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

9. Cookies
För att vår webbshop ska kunna användas på det vis vi avser och för att vi ska kunna utvärdera och förbättra våra tjänster så använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en datafil med text som sparas i webbläsaren och varje cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och andra för att hämta information om operativsystem och/eller vilken webbläsare som används. Denna information gör det möjligt för oss att optimera och utveckla vår webbplats.
Klicka här för att uppdatera ditt samtycke för Cookies.

10. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Pegmate
Karlshamnsvägen 31
375 33 Mörrum
info@pegmate.se